Thông tin quan trọng về thủ tục gộp sổ đỏ bạn nên biết

Thứ năm - 09/05/2024 22:59
Pháp luật quy định về điều kiện để hợp thửa đất như thế nào? Hướng dẫn thủ tục hợp thửa đất, gộp sổ...
Mục lục

Gộp sổ đỏ hay hợp thửa đất là thủ tục khá khá thực hiện vì phải đáp ứng được nhiều tiêu chí và điều kiện quy định của pháp luật. Do đó, bạn cần tìm hiểu rõ điều kiện và quy trình khi thực hiện thủ tục này. Bài viết dưới đây của BATDONGSANEXPRESS sẽ tổng hợp toàn bộ thông tin về thủ tục gộp sổ đỏ theo quy định mới nhất của luật hiện hành, mời bạn đọc tham khảo.

thu tuc gop so do

Thủ tục gộp sổ đỏ cần phải được tiến hành theo đúng điều kiện mà pháp luật Việt Nam quy định

I. Tìm hiểu về thủ tục hợp thửa đất là gì?

Thửa đất là phần diện tích được giới hạn theo ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Bên cạnh đó, việc xác định thửa đất sẽ do cơ quan địa chính của xã tiến hành đo đạc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, hợp thửa đất là thủ tục gộp các quyền sử dụng đất, gộp sổ đỏ đối với những thửa đất liền kề của một chủ sở hữu thành một quyền sử dụng đất chung và một sổ đỏ chung.

II. Những điều kiện để hợp thửa theo quy định luật hiện hành

thu tuc gop so do

Để tiến hành hợp thửa, mảnh đất này cần phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để tiến hành hợp thửa đất đúng với quy định của Luật đất đai hiện nay, bạn cần đảm bảo những điều kiện dưới đây:

 • Một là, thửa đất này phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định ở Điều 100, Điều 101 của Luật đất đai 2013.

 • Hai là, mảnh đất này có tính sử dụng ổn định lâu dài và không có tranh chấp.

 • Ba là, thủ tục hợp thửa đất chỉ được tiến hành giữa các thửa đất có cùng mục đích sử dụng theo những quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT để gộp thửa, các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng đất.

 • Bốn là, những thửa đất được hợp thửa phải liền kề nhau vì khi tiến hành hợp hai thửa đất thành một thì thửa đất hình thành sau đó cần phải được giới hạn bằng ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ địa chính.

 • Năm là, phần diện tích đất sau khi tiến hành hợp thửa không được vượt quá hạn mức cho phép căn cứ theo quy định của từng tỉnh thành. Nếu vượt quá hạn mức, người sử dụng đất sẽ bị hạn chế quyền lợi hoặc không được áp dụng chế độ miễn giảm về đất đai theo quy định.

III. Thông tin chi tiết về thủ tục gộp sổ đỏ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để gộp sổ đỏ

Căn cứ theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính khi tiến hành thủ tục gộp sổ đỏ, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ với đầy đủ những loại giấy tờ dưới đây:

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK.

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

 • Giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ hợp thửa đất, gộp sổ đỏ

thu tuc gop so do

Bạn cần nộp hồ sơ hợp thửa đất, gộp sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bạn hãy tiến hành nộp hồ sơ gộp sổ đỏ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Trong vòng 3 ngày tính từ thời điểm cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cán bộ sẽ tiến hành xử lý và xem xét tính hợp lệ của giấy tờ, hồ sơ. Nếu phát hiện thiếu sót, cán bộ sẽ hướng dẫn nộp bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ hợp thửa, gộp sổ đỏ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ nêu trên sẽ phải ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, sau đó trao lại phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Giải quyết hồ sơ gộp sổ đỏ

thu tuc gop so do

Hồ sơ hợp lệ sẽ được văn phòng đăng ký đất đai giải quyết

 • Tiến hành đo đạc địa chính để làm thủ tục hợp thửa đất.

 • Lập hồ sơ để trình lên cơ quan có thẩm quyền nhằm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đối với thửa đất mới tách hoặc hợp thửa.

 • Tiến hành chỉnh lý và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 5: Trả kết quả

 • Gửi bản chính Giấy chứng nhận thửa đất mới cho người sử dụng đất.

 • Thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để tiến hành chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Về thời hạn giải quyết thủ tục nêu trên được quy định như sau:

 • Không quá 15 ngày tính từ thời điểm cơ quan nhận hồ sơ hợp lệ.

 • Đối với những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian giải quyết hồ sơ gộp sổ có thể lâu hơn nhưng không quá 25 ngày.

IV. Một số thắc mắc thường gặp khi làm thủ tục gộp sổ đỏ

1. Thời gian làm thủ tục gộp sổ đỏ mất khoảng bao lâu?

thu tuc gop so do

Thời gian làm thủ tục gộp sổ đỏ thường không mất quá 15 ngày làm việc

Thời gian để cơ quan có thẩm quyền xử lý hợp thửa, gộp sổ đỏ là không quá 15 ngày làm việc tính từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ giấy tờ cần thiết. Đối với vùng sâu vùng xa thì thời gian làm thủ tục này không được vượt quá 25 ngày làm việc.

2. Các khoản lệ phí phải nộp khi làm thủ tục hợp thửa chi tiết

 • Lệ phí địa chính: Là 15.000 đồng.

 • Lệ phí thẩm định: Bằng 0.15% giá trị chuyển nhượng, tối thiểu là 100.000 đồng và tối đa là 5.000.000 đồng.

 • Lệ phí trước bạ: Người tiến hành hợp thửa đất cần phải nộp lệ phí trước bạ đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP. Theo đó, tiền nộp đất được tính bằng công thức sau:

Tiền nộp đất = Diện tích đất x Giá đất x Lệ phí.

Trong đó:

 • Diện tích đất sẽ được tính bằng đơn vị m2.

 • Giá đất dựa theo bảng giá của UBND cấp tỉnh nơi có đất.

 • Lệ phí là 0.5%.

3. Đất không cùng mục đích sử dụng có tiến hành làm thủ tục hợp thửa được không?

thu tuc gop so do

Những mảnh đất không cùng mục đích sử dụng cần thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rồi mới tiến hành hợp thửa được

Nếu đất không có cùng mục đích sử dụng, bạn cần thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất về cùng một loại trước, sau đó mới tiến hành làm thủ tục hợp thửa. Những trường hợp có thể chuyển mục đích sử dụng đất theo pháp luật quy định bao gồm:

 • Thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản hoặc đất làm muối;

 • Thực hiện chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

 • Thực hiện chuyển đổi đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

 • Thực hiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

 • Thực hiện chuyển đổi đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

 • Thực hiện chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

 • Thực hiện chuyển đổi đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Luật đất đai 2013 quy định, UBND cấp huyện sẽ ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 • Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong các dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất.

Bài viết trên của BATDONGSAN EXPRESS đã tổng hợp toàn bộ thông tin quan trọng về gộp sổ đỏ. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích với bạn, qua đó nắm rõ về điều kiện, thủ tục, lệ phí,… khi tiến hành hợp thửa, gộp sổ đỏ mà không bị sai phạm với quy định của luật hiện hành.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết