Tham khảo mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất

Thứ năm - 09/05/2024 22:59
Mẫu đơn khởi kiện dân sự gồm có những thông tin gì? Tham khảo mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất và những lưu...
Mục lục

Mẫu đơn khởi kiện dân sự là mẫu đơn được sử dụng khi có những tranh chấp về dân sự mà các bên liên quan không thể tự thương lượng hay hòa giải được, cần tiến hành khởi kiện dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam.

Sau đây, batdongsanexpress sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi sơ bộ, giải đáp thêm về trình tự, thủ tục làm đơn khởi kiện dân sự qua bài viết dưới đây.

mau don khoi kien dan su

I. Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………..(1), ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ……………….

Người khởi kiện: (3)

…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4)

…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………… (nếu có); số fax: ……………………………………… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:

………………………………………………………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)

…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ (6):

…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………… (nếu có); số fax: ……………………………………… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:

………………………………………………………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ: (7)

………………………………………………(nếu có)

Địa chỉ: (8)

…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………… (nếu có)

; số fax: ……………………………………… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:

………………………………………………………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (9):

……………………………………………(nếu có)

Địa chỉ: (10)

………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………… (nếu có)

; số fax: ……………………………………… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:

………………………………………………………………………………………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11)

………………………………………..

Người làm chứng: (12)

……………………………………………………………………(nếu có)

Địa chỉ: (13)

………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………… (nếu có)

số fax: ……………………………………… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:

………………………………………………………………………………………………. (nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1……………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

………………………………………………………………………………………………

Người khởi kiện (16)

II. Hướng dẫn cụ thể cách điền mẫu đơn khởi kiện dân sự

mau don khoi kien dan su

Cần ghi cụ thể và đầy đủ các thông tin cần thiết, bắt buộc có trong đơn khởi kiện dân sự

(1) Ghi rõ địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: TP HCM, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi rõ tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án đó; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi cụ thể là Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh hoặc TP trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Gio Linh thuộc tỉnh Quảng Trị), còn nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (hay thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người làm đơn khởi kiện là cá nhân thì cần ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là trẻ vị thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hay người gặp khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì cần ghi rõ họ tên và địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó. Còn nếu người làm đơn khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì cần ghi rõ tên cơ quan, tổ chức và ghi đầy đủ họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi địa chỉ cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người làm đơn khởi kiện là cá nhân, thì cần ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện D, tỉnh X). Còn nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì cần ghi cụ thể địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH A có trụ sở: Số 50 phố B, quận C, thành phố D).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điều số (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điều số 4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề cần được Tòa án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên của các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện gồm có những loại tài liệu nào và phải ghi rõ số thứ tự.

(15) Ghi những thông tin mà người làm đơn kiện cảm thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (Chẳng hạn như người khởi kiện phải thông báo cho Tòa án biết khi xảy ra tranh chấp thì một trong các đương sự đã đi nước ngoài công tác,…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có thực hiện ký tên hoặc điểm chỉ, nếu người khởi kiện là trẻ vị thành niên hoặc là người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người gặp khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải thực hiện ký tên điểm chỉ; còn trong trường hợp người khởi kiện hoặc người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện được, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ phải làm chứng và thực hiện ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan đoàn thể khởi kiện, thì người đại diện hợp pháp của tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu mộc đỏ. Trong trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu phải tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp. Còn nếu người khởi kiện không biết chữ thì cần có người làm chứng ký xác nhận theo quy định ở điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

III. Những lưu ý cần nhớ khi viết đơn khởi kiện dân sự

mau don khoi kien dan su

Cần ghi rõ ràng nội dung và chi tiết về hình thức của đơn khởi kiện dân sự

1. Về nội dung và hình thức của đơn khởi kiện dân sự

  • Nội dung: Cần nêu rõ ràng, cụ thể nội dung khởi kiện, vấn đề là gì, người bị xâm phạm là ai, nội dung bị xâm phạm, cần giải quyết những gì, đối với từng đối tượng liên quan

  • Hình thức: Hình thức phải đúng mẫu theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP, thể hiện đầy đủ các thông tin của từng đối tượng liên quan trong mẫu. Kèm theo những tài liệu chứng minh quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm

  • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện khởi kiện đã được trình bày ở trên

2. Về người làm đơn khởi kiện

  • Người có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình làm hoặc nhờ người khác làm giúp đơn khởi kiện

  • Đối với người chưa vị thành niên hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của đối tượng này có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm giúp đơn khởi kiện

  • Những đối tượng không biết chữ, bị khuyết tật nhìn, không có khả năng làm đơn khởi kiện, không thể thực hiện ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm giúp đơn kiện và phải có người có đầy đủ năng lực tố tụng dân sự vào làm chứng và ký xác nhận ở đơn khởi kiện

  • Nếu cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức này phải tự mình hoặc có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án

Như vậy, BATDONGSAN EXPRESS đã cung cấp đầy đủ thông tin về mẫu đơn khởi kiện dân sự cũng như hướng dẫn cụ thể cách làm đơn qua bài viết vừa rồi. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích và giúp bạn chủ động hơn trong việc viết đơn khởi kiện dân sự khi cần thiết.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết