Tìm hiểu mẫu văn bản biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

Thứ sáu - 03/05/2024 04:15
Tìm hiểu về biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà và mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất. Lưu ý khi làm...
Mục lục

Thanh lý hợp đồng là một loại biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được ghi nhận sau khi hoàn tất một giao dịch nào đó mà hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng và các vấn đề phát sinh khác trong thời hạn hợp đồng. Vậy biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì? Hãy cùng BATDONGSAN EXPRESS tìm hiểu vấn đề này ngay sau đây.

I. Tìm hiểu về biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê cho nhà là một loại văn bản thỏa thuận nhằm chấm dứt và giải phóng các quyền cũng như các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã được giao kết trước đó.

Sau khi hai bên đã xác định thời gian, giải quyết xong quyền và nghĩa vụ của đôi bên có trong hợp đồng và ký kết vào văn bản biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà thì giao dịch thuê nhà sẽ được chấm dứt. Về mặt pháp lý thì bên thuê và bên cho thuê sẽ không còn bất kỳ mối liên quan, ràng buộc nào với nhau nữa.

Xem thêm: hợp đồng thuê nhà trọ

Nếu không thực hiện việc ký kết biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà thì trong tương lai có thể sẽ gây ra các khó khăn, vướng mắc khi xảy ra rủi ro, tranh chấp.

II. Mẫu văn bản biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022

1. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà khi hết thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …… tháng ….. năm …..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014

Hợp đồng thuê nhà số …….. ký vào ngày ..… tháng ….. năm …….

Chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê nhà số….

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………...

Ngày/ tháng/ năm sinh: …………………………………………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số ……….., do ………..……… cấp ngày …………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Ông Bà: ………………………………………………………………………………………

Ngày/ tháng/ năm sinh: ………………………………………………………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……, do ……………….. cấp ngày …………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………...

Hợp đồng cho thuê nhà giữa Bên A và Bên B ký vào ngày ………. về việc cho thuê căn nhà tại ……………………….. đã hết thời hạn cho thuê.

Nay chúng tôi thỏa thuận và cùng nhau thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày … tháng …. năm …..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng ...…………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà số ……………. không còn giá trị nữa. Hợp đồng được lập thành …….. bản, mỗi bản …… trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng …………….. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng …….…….. ngày ……… tháng ……..năm ……

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
……………………………………

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
………………………………………..

2. Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số: đường ……….. phường: ……………… quận ……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………. do ……………………………………..

cấp ngày ……. tháng ……. năm ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty: ………………………………………………………………………………………..

Trụ sở số: ……………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………………………………………………….

Do Ông (Bà): ………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………. do ……………………………………..

cấp ngày ……. tháng ……. năm ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số: ………………………………………………………

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng …………. ngày ……… tháng ……… năm ……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày ….. tháng …. năm …….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng ..………………. chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành ………. bản, mỗi bản ………… trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng ……….………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng …..…………… ngày ……….. tháng ……….. năm …….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)………………………………….

III. Lưu ý khi làm hợp đồng thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

1. Trường hợp hai bên cùng thống nhất thanh lý hợp đồng

Trường hợp thứ nhất, khi hợp đồng thuê nhà đã hết hạn mà bên thuê hoặc chủ nhà không có nhu cầu muốn tiếp tục thuê hoặc cho thuê nhà thì sẽ tiến hành thực hiện thanh lý, bàn giao nhà.

Trường hợp thứ hai, trong quá trình thuê nhà xảy ra các sự cố bất ngờ như cháy nổ, hỏng hóc không thể khắc phục hoặc mặt bằng nhà thuê nằm trong khu vực giải tỏa, thu hồi của cơ quan nhà nước hay nhà đang thuê bị trưng dụng, trưng mua trong trường hợp thuộc các quy định của pháp luật thì cần phải tiến hành thanh lý hợp đồng.

Trường hợp thứ ba, khi chưa hết hạn hợp đồng nhưng cả hai bên đều có lý do riêng, muốn chấm dứt hợp đồng thì sẽ thực hiện soạn và ký biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà.

Xem thêm: mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản

2. Trường hợp một bên làm hợp đồng thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

Ngoài ra, còn một số trường hợp quy định như một trong hai bên tham gia có thể đơn phương thực hiện thanh lý hợp đồng nếu vi phạm những thỏa thuận đã đề ra và nêu rõ trong hợp đồng thuê nhà, thuê mặt bằng, ...

Bên cho thuê sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nếu xảy ra các trường hợp sau:

  • Bên thuê sử dụng nhà sai với mục đích ban đầu được ghi trong hợp đồng hoặc không thanh toán tiền thuê nhà trong vòng 3 tháng.

  • Bên thuê nhà tự ý cải tạo, phá dỡ nhà mà không theo những thỏa thuận trong hợp đồng

  • Trong thời gian sử dụng nhà, bên thuê làm ô nhiễm, gây ồn ào, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội.

  • Bên thuê tự ý cho thuê nhà hoặc cho người khác mượn nhà mà không được sự đồng ý từ chủ nhà.

Ngoài ra, bên thuê nhà cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu gặp phải những trường hợp sau:

  • Tài sản thuê bị hư hỏng không phải do bên thuê, nhưng chủ nhà không tiến hành sửa chữa, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, kinh doanh của bên thuê

  • Giá thuê nhà tự ý tăng mà không có cơ sở, vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng.

Lưu ý: Nếu một trong hai bên tham gia gia dịch thực hiện việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo cho bên còn lại trước ít nhất 30 ngày. Nếu xảy ra những thiệt hại thì phải bồi thường theo đúng thỏa thuận trước đó hoặc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin bổ ích về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà và mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà mà BATDONGSANEXPRESS gửi đến bạn. Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào website của BATDONGSAN EXPRESS: batdongsanexpress.vn hay gọi đến hotline: +84 24 39749350 - +84 24 39749351 để được tư vấn, mô giới các loại hình bất động sản tiềm năng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn