Chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư cần đáp ứng điều kiện gì?

Thứ tư - 08/05/2024 04:04
Người sử dụng đất vườn lên đất thổ cư cần đáp ứng điều kiện gì? Chi phí về việc chuyển đổi đất được...
Mục lục

Người sử dụng đất vườn chỉ được phép sử dụng đất để trồng cây kể cả cây trồng hàng năm hay cây trồng lâu năm. Tuy nhiên, họ không được sử dụng nó để xây dựng nhà ở bởi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Để làm được điều đó, người sử dụng cần chuyển đất vườn lên đất thổ cư. Vậy thủ tục chuyển đổi này muốn thực hiện có cần đáp ứng điều kiện gì không và chi phí cho việc chuyển đổi là bao nhiêu. BẤT ĐỘNG SẢN EXPRESS sẽ chia sẻ thông tin đến các bạn ngay trong bài viết này.

Điều kiện để chuyển đổi mục đích của đất vườn lên đất thổ cư.

Người sử dụng đất muốn xây dựng nhà ở trên đất vườn phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng. Để đưa đất vườn lên đất thổ cư, bạn phải chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và đưa lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Theo đó, đất sử dụng phải đảm bảo đủ các điều kiện chuyển đổi mới được công nhận và xử lý chuyển đổi. Các điều kiện người sử dụng đất cần đáp ứng bao gồm:

Người sử dụng đất muốn xây dựng nhà ở trên đất vườn phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng

Người sử dụng đất muốn xây dựng nhà ở trên đất vườn phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng

Đất phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng.

Đây được xem là điều kiện bắt buộc người sử dụng phải có trước khi nộp đơn xin chuyển đất vườn lên đất thổ cư. Giấy chứng nhận này là giấy tờ quan trọng, công nhận quyền sử dụng của người dân khi được giao đất. Người sử dụng đất nếu chưa có giấy chứng nhận cần làm hồ sơ đưa lên cơ quan địa phương xin cấp trước khi nộp hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vì nếu không làm như vậy, đất bạn đang sở hữu chưa đủ điều kiện để chuyển mục đích sang đất khác.

Đất không thuộc vào diện tranh chấp nào hết.

Người sử dụng đất thường dính vào các tranh chấp như tranh chấp về quyền sử dụng sẽ thuộc về ai, tranh chấp về việc phân chia đất trong gia đình, tranh chấp về ranh giới của đất,…Bạn sử dụng đất vườn nhưng dính vào một trong những tranh chấp này sẽ không đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch mua bán và kể cả việc chuyển đất vườn lên đất thổ cư.

Giấy chứng nhận là giấy tờ quan trọng, công nhận quyền sử dụng của người dân khi giao đất

Giấy chứng nhận là giấy tờ quan trọng, công nhận quyền sử dụng của người dân khi giao đất

Đất có đủ điều kiện chuyển đổi mục đích phải là đất được sử dụng ổn định và trong thời gian sử dụng không xảy ra các tranh chấp nào hết. Chính vì thế, đất vườn bạn đang sử dụng nếu muốn chuyển đất vườn lên đất thổ cư phải giải quyết hết các tranh chấp xảy ra nếu có.

Xem thêm: >>>> dự án chung cư.

Đất không nằm trong danh sách bị pháp luật kê biên để thi hành án.

Kê biên chính là một trong những biện pháp cưỡng chế quyền sử dụng đất của người dân được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thi hành án đề ra. Khi tòa án quyết định tài sản nằm trong diện kê biên thì đất đó không có hiệu lực pháp lý nữa. Nói cách khác, đất vườn lên đất thổ cư sẽ không được chấp nhận trong thời gian bị kê biên.

Đất còn trong thời hạn sử dụng.

Các đồ vật muốn sử dụng an toàn phải đảm bảo thời hạn và đất vườn cũng thế. Người sử dụng muốn chuyển đất vườn lên đất thổ cư phải đảm bảo rằng đất còn trong thời gian sử dụng. Cơ quan Nhà nước chỉ thực hiện việc chuyển đổi mục đích trong thời gian sử dụng đất.

Người yêu cầu chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư phải đảm bảo đủ các điều kiện trên mới được xem xét và giải quyết. Ngoài ra, đất muốn chuyển đổi phải phù hợp với dự án hay quy hoạch của Nhà nước đưa ra.

Người sử dụng muốn chuyển đất vườn lên đất thổ cư phải đảm bảo đất còn trong thời gian sử dụng

Người sử dụng muốn chuyển đất vườn lên đất thổ cư phải đảm bảo đất còn trong thời gian sử dụng

Chi phí người sử dụng phải nộp cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Người yêu cầu chuyển đất vườn lên đất thổ cư ngoài đáp ứng các điều kiện trên cần phải thực hiện đầy đủ các khoản chi phí chuyển đổi theo quy định. Các khoản tiền cần phải nộp bao gồm:

 • Tiền sử dụng đất: Số tiền người yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phải nộp bằng ½ khoảng chênh lệch giữa giá đất thổ cư tại địa phương và giá đất nông nghiệp tại địa phương nhân với diện tích của đất. Giá này được áp dụng tại thời điểm người yêu cầu chuyển đổi, không được áp dụng mức giá đất ở giai đoạn khác.

Chi phí người sử dụng phải nộp cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chi phí người sử dụng phải nộp cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

 • Phí trước bạ: Người yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nộp lệ phí bằng cách lấy 0.5% nhân với giá đất nông nghiệp ở địa phương tại thời điểm đó nhân với diện tích đất cần chuyển và trừ đi các khoản giảm trừ khác nếu có.
 • Phí cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đất được quy định khác nhau ở mỗi địa phương.
 • Các chi phí về việc tách lô đất hay phí do cơ quan quản lý đất đo đạc được UBND cấp tỉnh ban hành và mỗi tỉnh sẽ có sự khác biệt với nhau.

Người sử dụng đất cần chuẩn bị những gì để thực hiện thủ tục chuyển đổi.

Hồ sơ chuẩn bị cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng của đất bao gồm các giấy tờ như sau:

 • Mẫu đơn chuyển đổi mục đích đất theo quy định.
 • Sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đất.
 • Văn bản về việc thẩm định đất có đủ điều kiện chuyển đổi.
 • Giấy tờ xác minh thực địa

Người sử dụng đất cần chuẩn bị những gì để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng của đất

Người sử dụng đất cần chuẩn bị những gì để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng của đất

Hướng dẫn người sử dụng thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng của đất

Người yêu cầu chuyển đổi mục đích đất vườn lên đất thổ cư được thực hiện theo các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ với các loại giấy tờ đã nêu ở phần trên và nộp tại cơ quan có thẩm quyền và cụ thể là phòng Tài nguyên và Môi trường tại địa phương đó.
 • Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu không đúng quy định phải báo với người yêu cầu biết để bổ sung trong vòng 3 ngày. Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác minh đất thực tế và thẩm định hồ sơ chuyển đổi.
 • Hồ sơ khi đã đủ điều kiện để chuyển đổi, người sử dụng đất sẽ được trả kết quả và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chuyển đổi. Ở bước này, cơ quan Nhà nước cũng thực hiện nhập và điều chỉnh lại thông tin trong cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Trường hợp yêu cầu không được chấp nhận, người yêu cầu sẽ nhận được văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.
 • Người yêu cầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Hướng dẫn người sử dụng thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng của đất

Hướng dẫn người sử dụng thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng của đất

Kết quả trên sẽ được trả trong vòng 15 ngày kể từ khi cơ quan Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ từ người yêu cầu chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư. Đối với các vùng sâu, vùng xa, kết quả sẽ được gia hạn thêm 10 ngày nữa. Các bạn cũng lưu ý rằng, thời gian trên nếu dính vào các ngày lễ theo quy định của pháp luật cũng không được tính.

Các câu hỏi thường gặp khi chuyển đổi đất vườn lên đất thổ cư?

Như vậy bạn đã tìm hiểu được tất cả các thông tin cần đáp ứng cần thiết và thủ tục thực hiện khi muốn chuyển đổi mục đích đất vườn lên đất thổ cư. Hy vọng với những thông tin hữu ích được chia sẻ trên sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt mọi mặt để tránh mất thời gian khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng. Các bạn muốn biết nhiều tin tức nhà đất có thể truy cập vào trang web batdongsanexpress.vn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn